Monthly Archives

februari 2022

De 7 chakra’s van de mens

De 7 chakra’s van de mens

By | Blog | No Comments
 

Rust

Chakra’s vormen de essentiële energiecentra in het menselijk lichaam. Elke chakra heeft een unieke rol en betekenis. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de 7 chakra’s die ons welzijn en balans beïnvloeden. Bovendien zullen we meer vertellen over de locaties van deze energiecentra en de functie.

Hoeveel chakra’s heeft een mens?

Over het algemeen kun je stellen dat er zeven hoofdchakra’s zijn. Er zijn echter een oneindig aantal kleinere chakra’s, genaamd nevenchakra’s, in ons lichaam aanwezig. De zeven hoofdchakra’s zijn:

  • Wortelchakra: Muladhara
  • Sacraal chakra: Svadhishthana
  • Zonnevlecht chakra: Manipura
  • Hartchakra: Anahata
  • De 7 chakra’s van de mensKeelchakra: Vishuddha
  • Derde Oog: Ajna
  • Kruinchakra: Sahastrara

Wat zijn chakra’s?

Chakra’s zijn de energiecentra in het lichaam, welke op specifieke plaatsen de organen, cellen en ons psychische welzijn verzorgen. De aura speelt hierbij een grote rol. Deze transporteert namelijk positieve energie en kleuren naar de chakra’s, zodat deze goed kunnen blijven functioneren. Samen zorgen zij er dus voor dat zowel lichaam als geest gezond blijven. Het is daarom ook zeer belangrijk dat de aura onbeschadigd blijft. Is dat namelijk wel het geval, of is deze poreus of vertoont het gaten, dan krijgen de chakra’s onvoldoende voeding en word je ziek. Dit gebeurt uiteraard niet van de één op de andere dag. Het kan namelijk jaren duren voordat een chakra zo ondervoed raakt, dat het lichaam erdoor wordt aangetast.

Vorm en grootte van een chakra

Een chakra kun je vergelijken met een trechter die op zijn breedste punt een doorsnede heeft van 15 centimeter. Het breedste gedeelte van de trechter ligt in de eerste auralaag. Wil een chakra goed functioneren en het lichaam gezond houden, dan draait het chakra altijd met de wijzers van de klok mee. Andere mensen zijn van mening dat chakra’s eruit zien als rondjes of bloemen zelfs. De verwarring ontstaat, doordat mensen niet met de ogen of apparaten deze energiecentra kunnen waarnemen.

Welke hoofdchakra’s zijn er?

Het wortelchakra, ook bekend als Muladhara, bevindt zich onderaan de ruggengraat in het stuitje en is de basis van ons energetisch systeem. Het wordt geassocieerd met de aarde en wanneer in balans, dan voel je je geaard, veilig en zelfverzekerd. Het sacrale chakra, genaamd Svadhishthana, heeft invloed op onze emoties, seksualiteit en creativiteit. Het bevindt zich in het heiligbeen een stukje onder je navel en staat voor water. Het zonnevlechtchakra is het centrum van onze persoonlijke kracht, zelfwaarde en zelfvertrouwen en bevindt zich rond je navel. Het element behorend bij dit chakra is vuur.

Het vierde chakra ligt ter hoogte van het hart en staat voor het element lucht. In balans wordt dit chakra gekenmerkt door vertrouwen, medeleven en liefde. Het keelchakra draait om manifestatie, communicatie en eerlijkheid. Het een-na-laatste chakra heeft betrekking op je derde oog en bevindt zich tussen je wenkbrauwen als gevolg hiervan. Het derde oog staat voor kennis, intuïtie en wijsheid. Ook je verbeeldingskracht en denkvermogen wordt door dit chakrabeïnvloed. Als laatste heb je het kruinchakra, die vooral staat voor een hoger bewustzijn met een groter geheel.

De bijbehorende kleuren van chakra’s

Chakra’s bevatten ook allemaal hun eigen kleur. Lees hier meer over de betekenis van deze kleuren. Zo is het wortelchakra rood. De kleur van het heiligbeenchakra is oranje. De kleur van het derde chakra is geel. De kleur van het hartchakra is groen. Het vijfde chakra heeft een lichtblauwe kleur. De kleur van je derde oog is dan weer donkerblauw. Het laatste chakra heeft een paarse, maar ook vaak witte kleur.

Deblokkering chakra’s

Elke chakra heeft een bepaalde functie in het lichaam. Wanneer de energie minder goed kan stromen tussen chakra’s of er vindt een blokkade van de chakra’s plaats, dan worden echter de tegenovergestelde effecten bereikt. Neem bijvoorbeeld het vijfde chakra. Normaal zou een persoon met een goed ontwikkeld keelchakra in staat zijn te communiceren, maar bij een blokkade kan die persoon zijn of haar gedachten juist minder goed onder woorden kunnen brengen. Chakra’s deblokkeren kan met verscheidene methodes. Een daarvan is een behandeling magnetiseren.

Meld je aan voor magnetiseren
de reiki principes

Wat zijn de Reiki principes?

By | Blog | No Comments

Reiki, een eeuwenoude praktijk, biedt niet alleen helende energie, maar ook een set van vijf principes die leiden tot innerlijke vrede en welzijn. Lees hier meer over wat Reiki is. Wil jij leren wat de Reiki principes zijn? Lees dan deze blog verder voor meer informatie over Reiki en de vijf Reiki leefregels.

Wat is Reiki?

Reiki vindt zijn oorsprong in Japan, waar het werd ontwikkeld door de monnik Mikao Usui. De naam ‘Reiki’ komt van de Japanse woorden ‘rei’ (universeel) en ‘ki’ (energie). Het is kortom een alternatieve geneeswijze, waarbij de nadruk wordt gelegd op het feit dat alles uit energie bestaat en eventuele blokkades in de energiestroom zorgen voor zowel mentale als fysieke klachten. Handoplegging vormt de remedie tegen deze blokkades. Lees hier meer over een Reiki behandeling. Reiki zorgt echter niet alleen voor de opheffing van energetische blokkades; Reiki zorgt ook voor meer flow in je leven.

Het doel van de 5 Reiki principes

De Reiki leefregels vormen de basis van de Reiki leer. Eerst moet de geest geheeld worden, voordat het lichaam met succes behandeld kan worden. Volgens de opvattingen van Usui Sensei zijn alle lichamelijke en geestelijke ziekten met behulp van Reiki te genezen. Dat betekent niet per se dat je op een fysieke manier van deze ziektes zult genezen, maar dat de ziektes hun doel in je leven hebben bereikt en daardoor niet meer nodig zijn bij de reïncarnatie van jouw ziel. De Reiki principes zijn dus aan de ene kant een weg om gelukkig te zijn en aan de andere kant een nauwkeurige landkaart voor jouw spirituele ontwikkeling. Als je de leefregels bekijkt, kun je zien waar je staat in jouw ontwikkeling en waar je nog aan moet werken. Deze Reiki principes benadrukken het belang van het leven in het moment.

de reiki principes in praktijk

Wees niet boos vandaag

Het eerste principe herinnert ons eraan om boosheid los te laten en vrede te omarmen. Boosheid vergiftigt lichaam en ziel. Het doet jou en je omgeving geen goed. Dit betekent echter niet dat je iets niet mag doen vanuit morele gronden. Het is gezien vanuit een hoger bewustzijn en betekent dat degene, die het zegt, een helderder zicht heeft dan jij. Deze persoon ziet door de begrenzing heen en met zijn heldere blik geeft hij jou een wijs advies: wees niet boos.

Wees onbezorgd vandaag

Het tweede principe spoort aan tot het loslaten van zorgen, waardoor ruimte ontstaat voor een heldere geest en innerlijke kalmte. Het tweede gif namelijk van lichaam en geest is bezorgdheid. Het komt zoals het komt, dus laat je zorgen los en laat je leiden. Heb niet alleen vertrouwen in God, maar ook in jezelf.

Wees dankbaar vandaag

Dankbaarheid vormt de kern van het derde principe, waardoor we ons richten op de positieve aspecten van het leven en waarderen wat we hebben. Iedere keer als je boos wordt of bezorgd bent, denk dan aan alles waar je dankbaar voor kunt zijn. Want je hebt zoveel om dankbaar voor te zijn. Tel je zegeningen.

Doe je plicht en neem je verantwoordelijkheid vandaag

Doe dingen op de juiste manier en neem verantwoording voor jezelf. Schuif het niet naar een ander en veeg voor je eigen deur. Want alles wat er in je leven gebeurt, heb je zelf gecreëerd. Neem dus je verantwoording.

Wees liefdevol naar je medemens toe vandaag

Hier wordt niet mee bedoeld dat je bijvoorbeeld anderen gaat helpen met oversteken, maar om mee te helpen een einde te maken aan het lijden van de medemens. Door hem of haar een hand toe te reiken en door te helpen de kracht, het unieke en waardevolle van zichzelf te laten inzien en ervaren. Het laatste principe benadrukt de waarde van vriendelijkheid en mededogen, niet alleen naar anderen, maar ook naar onszelf en alle levende wezens.

Volg een Reiki cursus

Heb jij al meerdere Reiki behandelingen gehad en wil je geheel volgens het vijfde principe van de Reiki principes je medemens helpen? Volg dan ook een Reiki cursus. Lees hier wat je tijdens een cursus van Reiki kunt verwachten. Leer jezelf beter kennen en ervaar hoe het is om jezelf te behandelen. Heb je interesse? Klik dan op onderstaande button om je aan te melden voor onze cursus.

Meld je nu aan