Monthly Archives

februari 2022

hoeveel chakra's zijn er

Hoeveel chakra’s zijn er?

By | Blog | No Comments
 

Rust

De vraag, hoeveel chakra’s zijn er, is eenduidig vast te stellen. Er zijn namelijk zeven hoofd chakra’s en een aantal kleine chakra’s, die ook wel neven chakra’s worden genoemd. Deze neven chakra’s zijn gevestigd op de knieën, voeten, handen, ogen schouders en op de belangrijkste organen. Daarnaast wil ik ook graag de aquaruis chakra’s aankaarten, deze gaan namelijk een grote rol spelen in de komende tijden en eeuwen. Van deze aquaruis chakra’s gaat met name het hart chakra een belangrijke en grote rol spelen. Dit is namelijk de chakra van onvoorwaardelijke liefde naar onszelf en de medemens. In de afgelopen periode zijn we als mensheid van het vissen naar het waterman tijdperk overgegaan. In het vissen tijdperk was het de bedoeling dat we ons als mens met de zeven hoofd chakra’s bezig hielden. Nu, in het waterman tijdperk, is het de bedoeling om ook bewust te worden van de 13 Aquarius chakra’s, die ook wel de kosmische chakra’s worden genoemd. In dit tijdperk ontwikkelen wij op termijn ons hogere bewustzijn en worden wij ons steeds meer bewust van de spirituele kracht in onszelf. Om deze ontwikkeling te bewerkstelligen volstaan de zeven auralagen en zeven chakra’s niet langer. Hogere auralagen en energiecentra zijn zich op dit moment in en om het menselijke lichaam aan het ontwikkelen. Deze hogere auralagen en nieuwe energiecentra zullen uiteindelijk nodig zijn voor een andere manier van leven. Een leven gericht op liefde voor en aanvaarding van op de eerste plaats onszelf en vervolgens onze medemens. In dit nieuwe tijdperk is het de bedoeling dat je een reis maakt diep in jezelf. Dat je gaat inzien hoe waardevol en uniek je bent én wat je kunt bijdragen in het behoud van onze planeet, waar wij samen voor moeten zorgen. Hoeveel chakra’s zijn er dus? Aangezien er nog zes auralagen en zes chakra’s bij zijn gekomen, staat het totaal nu op 13 chakra’s.

Wat zijn chakra’s ?

Chakra’s zijn de energiecentra in het lichaam, welke op specifieke plaatsen de organen, cellen en ons psychische welzijn verzorgen. De aura speelt hierbij een grote rol. Deze transporteert namelijk positieve energie en kleuren naar de chakra’s, zodat deze goed kunnen blijven functioneren. Samen zorgen zij er dus voor dat zowel lichaam als geest gezond blijven. Het is daarom ook zeer belangrijk dat de aura onbeschadigd blijft. Is dat namelijk wel het geval, of is deze poreus of vertoont het gaten, dan krijgen de chakra’s onvoldoende voeding en word je ziek. Dit gebeurt uiteraard niet van de één op de andere dag. Het kan namelijk jaren duren voordat een chakra zo ondervoed raakt, dat het lichaam erdoor wordt aangetast. Een chakra kun je vergelijken met een trechter die op zijn breedste punt een doorsnede heeft van 15 centimeter. Het breedste gedeelte van de trechter ligt in de eerste aura laag. Wil een chakra goed functioneren en het lichaam gezond houden, dan draait de chakra altijd met de wijzers van de klok mee. Een chakra dat niet goed functioneert heeft geen energie, is beschadigd, bevat de verkeerde kleuren, staat stil, of draait tegen de wijzers van de klok in. Het bewustzijn van de mens is gekoppeld aan de chakra’s. Elk mens opent gedurende zijn leven alle chakra’s, maar niet ieder mens kan iedere chakra ook daadwerkelijk open houden. Door ziekte, stress, verdriet, onwetendheid, karma en andere zaken sluiten de chakra’s zich automatisch. Magnetiseren kan in deze gevallen verlichting bieden.

De zeven chakra’s

In deze paragraaf ga ik wat dieper in op de zeven hoofd chakra’s, ook wel de aardse chakra’s genoemd. In ons lichaam bevinden zich zeven chakra’s, die onderling met elkaar verbonden zijn door middel van een grote verticale energiebaan. Deze energiebaan loopt dus door het centrum van het lichaam en dankzij deze baan vindt de uitwisseling van energie tussen de onderlinge chakra’s plaats. Het zorgt er dus in feite voor dat het gehele lichaam wordt voorzien van voldoende energie. De eerste chakra bestaat uit een trechter, waarvan de opening aan de onderzijde van het lichaam ligt. Het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde chakra bestaan ieder uit twee trechters die zich telkens aan de voor- en de achterzijde van het lichaam bevindt. De zevende chakra bestaat uit een trechter, waarvan de opening aan de bovenzijde van het lichaam bevindt. Bij iedere chakra hoort ook een specifieke kleur, deze kleuren zijn:

Via_Novalis-Reiki_Cursus_Chakras hoeveel chakra's zijn er

  • Rood voor de eerste chakra: dat is de stuit chakra;
  • Oranje voor de tweede chakra: dat is de sacrale chakra;
  • Geel voor de derde chakra: dat is de zonnevlecht;
  • Groen voor de vierde chakra: dat is het hartchakra;
  • Licht blauw voor de vijfde chakra: dat is de keelchakra;
  • Indigo voor de zesde chakra: dat is het derde oog chakra;
  • Wit of paars voor de zevende chakra: dat is de kruinchakra.

Verschillende visies op chakra’s

Er zijn verschillende visies op chakra’s, waar ik graag dieper op in ga. Theorieën over chakra’s komen voor in filosofische stelsels, die het menselijke lichaam en geest als een eenheid beschouwen. Deze worden in het Sanskriet ook wel Namarupa (bodymind) genoemd. De religieuze en filosofische begrippen en modellen van chakra’s als energiecentra stammen uit het oude India. In sommige oosterse filosofieën worden chakra’s beschouwd als gradaties van bewustzijn en uitingen van de ziel. In bepaalde mystieke stromingen zijn de chakra’s een model voor de interne en externe ervaringen in verband met fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van een persoon. In bepaalde oosterse tradities worden chakra’s beschouwd als de centrale plaatsen van levensenergie en vormen als zodanig grotere en kleinere knooppunten, waarin de energiekanalen of nadi’s samenkomen. De levensenergie stroomt het wezen binnen vanuit het hoogste chakra, dat ook wel als de poort naar het goddelijke of kosmische bewustzijn wordt beschouwd. Traditionele Chinese geneeswijzen gaan net als bij het chakramodel uit van een model van het menselijke lichaam als geheel van energiesystemen gebaseerd op Chi. Chi is daarom onder andere de basisfilosofie achter de acupunctuur geneeswijze. Alhoewel er dus verschillende visies en zienswijzen zijn omtrent chakra’s, verschillen deze niet bijzonder veel van elkaar. De een ziet en ervaart het enkel op een andere manier. Hierdoor is de ene visie of zienswijze ook niet beter of slechter dan de andere zienswijze, het is slechts een andere kijk op geheel. In beginsel heeft iedere visie en zienswijze namelijk met levensenergie te maken.

Header-oorsprong van Reiki-Inwijding

De oorsprong van Reiki

By | Blog | No Comments
 

Inzicht

In principe ben jij Reiki. Alles wat je bent, ligt in jezelf. Je bent zelf de oorsprong van het zijn. Reiki helpt jou om je zijn weer te ontdekken die je bent kwijtgeraakt door de verschillende blokkades, welke je in je leven hebt opgelopen. Stel jezelf eens voor dat je een ui bent en iedere keer dat je van deze ui een schilletje afhaalt, doet het verdriet en pijn. Hoe meer schilletjes je er vervolgens van afhaalt, hoe pijnlijker het wordt. Je weet op dat moment ook niet wat je met die pijn en dat verdriet doen moet, want je wilt het eigenlijk niet voelen. Je wilt er voor weg lopen, dus je stopt het weg en gaat gewoon door met je leven. Tot je op een gegeven moment klachten gaat krijgen en ziek wordt. Je zieke lichaam wilt, dat je bewust wordt van je pijn en verdriet, zodat je aan jezelf gaat werken. Jouw lichaam geeft je die signalen zodat je jezelf gaat afvragen waarom je weg loopt voor jezelf. Het probeert je te laten inzien hoe waardevol je werkelijk bent en hoe je dieper tot jezelf kunt komen. Het gaat er om dat je een reis naar binnen maakt, naar jouw eigen tempel en daarvoor kan Reiki een goede reisleider zijn. Daarom ben je zelf de oorsprong van Reiki.

Waar komt Reiki vandaan?

Reiki wordt ook wel universele levensenergie genoemd. Deze energie stroomt door alles wat leeft.

De Japanse Leraar Mikao Usui geboren in 1865 en gestorven in 1926 is de herontdekker van Reiki.

Hij woonde en leefde eind vorige eeuw als hoofd van een kleine universiteit in de Japanse stad Kyoto. Een student vroeg hem op een dag: “accepteert u letterlijk alles wat er in de bijbel staat?”

Terwijl de leraar knikte, gaat de student door met vragen.

“In de bijbel staat dat Jezus mensen beter maakte. U accepteert dat zoals het geschreven staat, maar hebt u het ook zelf zien gebeuren?” Ja knikte de leraar. “Ik geloof dat, maar ik heb het nooit gezien.”

Vervolgens vraagt de student: “is dat blind geloven voor u voldoende?”

Dat heeft de leraar Mikao Usui aan het denken gezet en is vervolgens op onderzoek uitgegaan. Dit onderzoek nam jaren van zijn leven in beslag. Het onderzoek leidde uiteindelijk ertoe dat hij met 21 steentjes voor zich in meditatie op een berg zat. Van deze steentjes gooide hij er iedere dag één van weg. Er gebeurde niets en hij voelde zijn krachten langzaam op raken. Op de 21e dag gebeurde er echter wel iets. Hij werd zich bewust van een pulserende lichtstraal, die vanuit de hemel tot hem kwam. Hij is bang en beweegt zich niet. Door het licht geraakt, wordt hij omvergegooid. In een soort luchtbellen herkent hij vervolgens de symbolen die hij tijdens zijn studie ontdekt heeft. Deze vormen uiteindelijk de symbolen van genezing zoals Jezus en Boeddha voor hem het hebben gedaan. Mikao Usui is de herontdekker, maar de oorsprong van Reiki zit in alles wat is. Deze denkwijze was slechts verloren gegaan en Reiki is de methode om het weer te ontdekken, zodat je zelf herstellend vermogen weer wakker wordt. Om die reden vormt Reiki de perfecte basis voor de reis naar de spirit in jezelf. Alles is energie, oftewel universele levens energie, zonder deze energie bestonden wij niet. Reiki is een methode om deze energie weer in jezelf wakker te maken. Zo zijn er meerdere methoden die jou kunnen bijstaan in jouw spirituele ontwikkeling.

De oorsprong van de Reiki leefregels

De Reiki leefregels vormen de basis van de Reiki leer. Eerst moet de geest geheeld worden, voordat het lichaam met succes behandeld kan worden. Volgens de opvattingen van Usui Sensei zijn alle lichamelijke en geestelijke ziekten met behulp van Reiki te genezen. Dat betekent niet per se dat je op een fysieke manier van deze ziektes zult genezen, maar dat de ziektes hun doel in je leven hebben bereikt en daardoor niet meer nodig zijn bij de reïncarnatie van jouw ziel. De vijf Reiki leefregels zijn dus aan de ene kant een weg om gelukkig te zijn en aan de andere kant een nauwkeurige landkaart voor jouw spirituele ontwikkeling. Als je de leefregels bekijkt, kun je zien waar je staat in jouw ontwikkeling en waar je nog aan moet werken.

Alleen vandaag: De betrekking op het hier en nu maakt het alleen maar makkelijker in je leven. Wees aanwezig in alles wat je doet of niet doet en doe het met liefde in je hart. Zie het goddelijke in iedereen en alles wat op je pad komt.

De vijf leefregels van Reiki

Alleen vandaag, wees niet boos

Boosheid vergiftigt lichaam en ziel. Het doet jou en je omgeving geen goed. Dit betekent echter niet dat je iets niet mag doen vanuit morele gronden. Het is gezien vanuit een hoger bewustzijn en betekent dat degene, die het zegt, een helderder zicht heeft dan jij. Deze persoon ziet door de begrenzing heen en met zijn heldere blik geeft hij jou een wijs advies: wees niet boos.

Alleen vandaag, wees onbezorgd

Het tweede gif van lichaam en geest is bezorgdheid. Er wordt ons aangeraden zorgen los te laten, want alles wat er gebeurt staat los van onze zorgen. Het komt zoals het komt. Dus laat je zorgen los en laat je leiden. Heb niet alleen vertrouwen in god, maar ook in jezelf.

Alleen vandaag, wees dankbaar

Dankbaarheid is het tegengif van boosheid en bezorgdheid. Iedere keer als je boos wordt of bezorgd bent, denk dan aan alles waar je dankbaar voor kunt zijn. Want je hebt zoveel om dankbaar voor te zijn. Tel je zegeningen.

Alleen vandaag, doe je plicht en neem je verantwoordelijkheid

Doe het op de juiste manier en neem verantwoording voor jezelf. Schuif het niet naar een ander en veeg voor je eigen deur. Want alles wat er in je leven gebeurt, heb je zelf gecreëerd. Neem dus je verantwoording.

Via_Novalis_Reiki_Inwijding_Avondgloed

Alleen vandaag, wees liefdevol naar je medemens

Hier wordt niet mee bedoeld dat je bijvoorbeeld anderen gaat helpen met oversteken, maar om mee te helpen een einde te maken aan het lijden van de medemens. Door hem of haar een hand toe te reiken en door te helpen de kracht, het unieke en waardevolle van zichzelf te laten inzien en ervaren.

De verschillende vormen en oorsprong van Reiki

Er zijn verschillende vormen van Reiki en de ene vorm is niet beter dan de andere vorm. Het is gewoon een andere vorm, net zoals dat iedereen op een andere manier soep klaarmaakt. Eenieder ervaart de dingen, die hij of zij nodig heeft. Ieder mens is uniek en wat voor de een fijn is, kan voor de ander niet fijn zijn. Reiki is herontdekt door meester Usui en heeft het doorgegeven aan Chujiro Hayashi, die het vervolgens weer op zijn eigen manier heeft gedaan en vervolgens weer heeft doorgegeven aan Hawayo Takata. Zij heeft vervolgens ook weer haar eigen draai aan Reiki gegeven. Hierdoor zijn ook weer andere symbolen ontstaan en zo is de Reiki Cocktail ontstaan. Takato heeft overigens wel gezorgd voor de oorsprong van Reiki in het westen. De vraag wat vandaag de dag nog het originele Reiki is, is eigenlijk niet te beantwoorden. Reiki is namelijk zoveel meer dan al die verschillende vormen. Uiteindelijk gaat het zich om de oorsprong van Reiki en die oorsprong is god, het goddelijke in jezelf én de ruwe diamant die door Reiki aan het licht komt. In feite maakt het dan helemaal niet uit in welke vorm het bestaat. Ben je van plan om op pad te gaan in de wondere wereld van Reiki? Voel dan vooral wat goed voor jou is, zoek degene die goed bij jou past en waar jij je prettig bij voelt. Er moet wederzijds respect zijn. Een Reiki leraar is namelijk net zoals jij een mens en geen goeroe. Ik zeg altijd: “ik ben de andere jij”. Ook ik ben op pad gegaan en ik bedank mijn  Reiki leraar en alle leraren die met onvoorwaardelijke liefde deze kracht doorgegeven hebben en blijven doorgeven. Liefde is het beste en het mooiste medicijn voor het helen van alles wat leeft. Reiki is onvoorwaardelijke liefde.

Wil je meer over Reiki in mijn praktijk weten? Neem dan zeker eens een kijkje op mijn pagina’s over Reiki: Reiki algemeen, Reiki behandeling, Reiki cursus en Reiki inwijding.