Bewustwording

Inzichten


Wat is gek?

Iemand die zichzelf is?
Iemand die anders is dan anderen?
Iemand die dingen ziet die anderen niet zien?
Iemand die iets voelt wat andere niet kunnen verklaren?
Iemand die er anders uitziet dan anderen?

Ik ben blij dat ik gek ben.

Wat vind jij van jou gek zijn?

Het doel van het leven?

Het doel van het leven is ontwikkelen, bewustzijn en transformeren.
Wij zijn hier allen op deze wereld met een doel. Dat doel is om te ontwikkelen.
Dat doen we door ons bewust te zijn wie we eigenlijk zijn?
Als wij steeds dichter komen bij wie we echt zijn, komen wij ook tot onze kern: onze Goddelijke kern.
Wij scheppen onze eigen werkelijkheid. Wij als mens zijn zeer machtig door te scheppen.

Ik kies voor liefde

Iedere dag kun je lachten.
Iedere dag kun je huilen van vreugde of verdriet.
Iedere dag kun je een luisterend oor zijn zonder vooroordelen.
Iedere dag kun je jezelf liefde schenken.
Zo zie je maar wat liefde doet voor jezelf en voor de mensheid, dierenrijk en het plantenrijk.
Liefde is het beste medicijn en er bestaat geen beter geneesmiddel.
Het geeft je glans, vreugde, geluk, begrip, tolerante, gezondheid, schoonheid, kracht, energie, groei, bewustzijn, rust……….Het geeft je zoveel meer.
De keuze hebben we zelf hoe we ermee om kunnen gaan.
Iedere dag kun je er iets moois van maken. Wij hoeven niet te lijden.
Je hebt iedere dag een keuzemogelijkheid.
Iedere dag kun je uit liefde handelen.
iedere dag kun je liefde voelen.
iedere dag kun je liefde geven.
iedere dag kan een heel mooie dag zijn.
Iedere dag heb je de keuze om je dag te kleuren.
Iedere dag kun je opstaan vol liefde.
iedere dag kun je kiezen wat je tot je neemt.
Iedere dag kun je genieten van de natuur of het regent of de zon schijnt.
Iedere dag kun je spreken over liefde.
Iedere dag kun je liefde laten voelen.
Iedere dag kun je jezelf liefde schenken.
Iedere dag kun je iemand anders liefde schenken.
Iedere dag kun je jouw lichaam danken voor het mooie wat je bent en wat het jou schenkt.

Kies je voor liefde dan heb je het mooiste geschenk wat je jezelf en je medemens kunt geven.
Ik kies voor liefde! Wat doe jij?

Ik

Alles is zoals het is.
Alles is goed in mijn wereld.
Ik ben mijn lichaam dankbaar.
Ik ben een gelukkig mens.
Ik hoef me geen zorgen te maken.
Ik leer te luisteren naar mijn gevoel.
Ik mag verdrietig zijn.
Ik hoef niet over alles meteen een antwoord te krijgen.
Ik leer te leven om met de stroom mee te gaan.
Ik hou van mezelf.
Ik waardeer mezelf.
Ik mag mijn gevoelens uiten naar mezelf en anderen.
Ik ben op de goede weg.
Ik ben een goed geaard mens.
Ik hou van mijn kinderen.
Ik hou van mooie bloemen.
Ik hou van gezonde voeding.
Ik hou van de natuur.
Ik hou van mijn ogen.
Ik ben zo dankbaar voor al het mooie wat ze me laten zien.
Ik hou van mijn neus waar ik mee kan ruiken.
Ik hou van mijn mond die me laat praten en kan eten.
Ik hou van mijn oren waarmee ik kan luisteren.
Ik hou van mijn hals die me laat kijken van links naar rechts.
Ik hou van mijn ingewanden die me helpen te leven.
Ik hou van mijn hart die me liefde leert ervaren voor mezelf en de natuur, die me leert dat liefde alles is.
Ik hou van mijn benen die me voorwaarts helpen en me van A tot B brengen.
We hebben als mens zoveel om dankbaar voor te zijn. Waar ben jij dankbaar voor?

Wij?

Wat zijn wij?
Wie zijn wij?
Waarom zijn wij?

Wij zijn ontstaan in water.
Wij zijn licht
Wij zijn goddelijk.
Wij zijn medescheppers van God.
Wij zijn allen gelijk.
Wij zijn allen uniek.
Wij zijn allen dierlijk.
Wij zijn in wezen een goddelijke lichtbron.
Wij zijn het universum.
Wij zijn het eeuwige licht.
Wij zijn evolutie.
Wij zijn een druppel van de oceaan.
Wij zijn met z’n alleen en het hele universum één.
Wij zijn hier om te leren ons eigen zijn te ontdekken.
Wij zijn hier om samen te leren te ZIJN.
Voor mij is dit een weten.
Voor mij is dit de waarheid.
Ik wil weten wat mijn zijn is.
In de stilte vind ik mijn inspiratie.
In de stilte vind ik mijn kracht.
Ik dank God en mezelf om hier te mogen zijn.
Samen met mijn gids Carlo mijn zijn te ontdekken.
Ik dank Carlo die mij helpt om één te zijn met hem.
Ik kijk naar buien en zie de regen en voel mij op dat moment één met de regen en ik voel mij warm van binnen.
Wat is het mooi om hier te zijn.

Een mens kun je vergelijken met een computer, maar ook anders om.

1: Een computer heeft energie nodig om te kunnen werken (stroom dus).
Een mens heeft ook energie nodig, hij bestaat uit energie.
2: Een computer kun je programmeren en heeft veel verschillende programma’s.
Een mens kan zichtzelf ook zelf programmeren.
3: Als op de computer te veel staat, kan hij niet meer genoeg opnemen en werkt hij trager.
Als een mens te veel blokkades heeft, te veel stress, te veel doet, dan raakt een mens
immobiel. Dan komt hij of zij niet meer vooruit en werkt dus trager.
4: Als je al het overbodige van een computer verwijderd, dan kun je er veel meer mee. Dan loopt hij beter, dan gaat hij sneller.
Als jij leert los te laten en alles een plaats geeft en daarnaast niet te veel doet, kom je tot
rust en word je relax. Dan leer je ook jouw blokkades op te lossen. Dit doe je door te kijken waarom je blokkades hebt. Hierdoor kom je weer vooruit in het leven.
5: Een computer heeft een keuzemenu.
Een mens heeft ook altijd een keuze welke weg hij op gaat. Maar wij als mens hebben ook een keuzemenu. Welke weg kies jij?

De zichtbare wereld

De zichtbare wereld zou er helemaal niet zijn als hij niet bezield en ondersteund werd door de onzichtbare wereld.
De zichtbare wereld is alleen maar het omhulsel van de onzichtbare wereld, die wij nodig hebben om alles om ons heen te leren kennen.

Het grote hart

Het grote hart oordeelt niet.
Het grote hart kent geen angst.
Het grote hart is een zijn toestand.
Het grote hart heeft liefde voor iedereen.
Het grote hart bezit iedereen.
Zoals iedereen een klein hart heeft, heeft iedereen ook een groot hart.
Hoe bewuster men wordt, hoe meer inzichten men vergaart. Hoe meer men ontwikkelt. Hoe meer men gaat leven vanuit het grote hart, daar waar de grootste diamant schuilt die iedereen bezit?
De keuze is aan de mens of men op zoek gaat naar het grote hart.
Het grote hart is de medicijn voor de aarde en alles wat er opleeft.
Hoe meer mensen het grote hart leren ontdekken, hoe anders deze planeet uit gaat zien. Dit proces begint bij ieder individu en natuurlijk ok bij ons samen. Ieder ontdekt dat op zijn eigen tempo of dat nu in dit leven is of in een ander leven. Geef jezelf de tijd die je nodig hebt hiervoor. Loop jou eigen weg en ontdek wat jij nodig hebt om daar te komen. Weet wij zijn niet alleen, wij worden altijd geholpen. Vraag en het wordt je gegeven. Dat geld voor iedereen, groot of klein, arm of rijk, goed of kwaad.
Ik wens je nog een fijne reis en mooi tijd op deze planeet…….. Op weg naar het grote hart.

Alles

Alles is beweging.
Alles is verbonden met elkaar.
Alles is een.
Alles is liefde.
Alles is energie.
Liefde is kracht
Energie is vreugde, begrip, aanraking, tolerantie

Liefde

Een hand toe reiken
Een luisterend oor zijn.
Elkaar bijstaan.
Geven en nemen.
Liefde is het krachtigste medicijn die ons gegeven is.
Liefde is alles wat IS.

Yin & Yang

De kracht van het verbonden zijn met alles wat is.

 

Rechte pad

Je kunt de schoonheid van het rechte pad dat over rozen gaat niet gewaar worden voordat je eerst het doornige en ruw pad ervaart.
Ieder pad heeft zijn eigen avontuur.
Ieder pad heeft zijn eigen kleur.
Ieder pad heeft zijn eigen uniek zijn.
Ieder pad heeft zijn eigen thuiskomst.
Iedereen heeft zijn eigen keuze.
Wat voor pad men ook kiest het is op dat moment jouw pad van vallen en opstaan, vreugde en verdriet.
Hoe meer paden jij loopt en daarvan leert, hoe mooier jouw paden worden.

 

Probeer eens het leven te zien als of je op school zit.

Stel je eens voor dat je goed bent in rekenen.
Frans is goed in taal.
Hans is goed in geschiedenis.
Frans kan goed leren rekenen van jou.
Hans kan goed taal leren van Frans.
Dan leren we allen van elkaar.
En dan is niemand beter en meer als een ander.
Dan zijn we gelijkwaardig.
Stel je eens voor Frans gaat over naar de volgende klas en Hans blijft zitten.
Hans en Frans krijgen nieuwe vriendjes.
Dan groeien ze uit elkaar.
Zij hebben wel van elkaar geleerd.
En zijn we nog altijd niet meer dan een ander.
Zo is het ook met het leven.
Een ander voorbeeld:
De een is goed in acteren en de andere in schrijven. Als de acteur geen schrijver heeft die een stuk voor hem schrijft, dan kan hij niet acteren. En als de schrijver geen acteur heeft, komt er geen film. Maar zij hebben elkaar nodig. En de een is niet meer dan de ander. Zij vullen elkaar aan. En stel je eens voor hun wegen scheiden zich van elkaar. Dan hebben ze toch van elkaar geleerd. De acteur kiest er bijvoorbeeld voor, door een teleurstelling, om niet door te gaan met acteren. En de schrijver heeft zoveel vertrouwen in zijn kunnen dat hij een grote schrijver wordt. Dan is hij nog niet meer als de acteur, want ondanks dat de acteur stopt met acteren, wil dit niet zeggen dat hij het niet kan. Hij is alleen het vertrouwen kwijt. En de wegen scheiden zich, omdat de een niet verder kan en de andere wel.

Zij hadden samen verder kunnen gaan met acteren en schrijven, maar zij hebben de keuze gemaakt om het niet te doen. De acteur komt iemand tegen die hem helpt om meer vertrouwen te krijgen in zichzelf. Hij gaat weer in een film spelen. Op een gegeven moment komt hij de schrijver weer tegen. Zij gaan verder met elkaar. En het worden de mooiste films. Dan zijn ze ook gelijkwaardig aan elkaar, alleen hun wegen hadden zich gescheiden. De acteur moest namelijk een andere weg inslaan om tot zichzelf te komen. En de schrijver wilde wel verder.
Zo is het met ons leven ook. We komen elkaar tegen om van elkaar te leren. En als wij leren dat niemand meer of minder is dan de ander en ook accepteren waar de ander op zijn weg is (en hem of haar nemen zoals hij of zij is) en niet proberen hem te willen maken zoals wij willen dat diegene is, dan leren wij ook samen te werken. En we zijn allen wel eens een leraar of leerling. Zo kan een leraar op school ook veel van zijn leerlingen leren, alleen men verwacht het alleen maar andersom. Dat wij leven in een maatschappij van macht, moeten, perfectie en gehoorzamen, is ook omdat wij allen moeten leren op deze aarde. Leer te kijken door een heldere bril en niet door een roze of zwarte bril.
Laat ieder op zijn eigen tempo op deze aarde lopen. Laat ze hun eigen weg kiezen. Laat ze hun eigen kracht vinden op hun eigen manier. Laat ieder mens zijn eigen waarheid vinden. Er zijn heel veel wegen en paden waar wij op kunnen lopen. Soms met kronkels, soms donker, soms licht. Soms met heel veel obstakels op de weg. En je kunt helpen om die obstakels weg te nemen of zeggen: ‘ga niet dat pad op’, of: ‘kijk uit voor die kronkel’. Als jij het voor een ander doet dan ziet die persoon de kronkels, dat licht of het donker niet. Dan loopt hij gewoon door zonder het zelf te zien. Dan wordt een kleine kronkel alleen maar groter, of de heuvel wordt alleen maar groter.
Laat ieder zijn eigen spel spelen op deze aarde, die wij te leen hebben gekregen van God.

Die ons laat zoals we zijn. Die geduld met ons heeft. Die onvoorwaardelijk van ons houdt. Die ons de dobbelstenen heeft gegeven. En wij allen kiezen met welke en hoeveel dobbelstenen we willen gooien. We kunnen raad vragen aan anderen, maar gooien of lopen, dat moeten wij zelf doen. God heeft ons vele helpers gegeven, alleen wij kiezen hoe wij er mee willen omgaan. Dit is ons eigen spel dat we moeten uitspelen. Alleen als je jouw spel eerlijk en oprecht speelt, dan kom je bij de finish. Dus gooi die dobbelstenen en speel jouw spel met vreugde, plezier en inzicht, met een gezond verstand. Met zoveel mensen als je wilt. Alleen vergeet niet, jij als pion in jouw spel kan alleen aan de finish komen. Je gooit je tegenstander af met flair of met geweld, of je laat hem of haar op het veld staan en gaat er aan voorbij. Speel jouw spel ‘mens-erger-je-niet’. Dan speel jij het spel ook uit tot aan de finish. Ieder mens kan veranderen, iedere seconde, iedere minuut, iedere dag, iedere week, iedere maand, ieder jaar. Sommige mensen doen er jaren over, dat maakt niet uit. We leren én willen leren. Daar gaat het om. Je kunt helpen iemand te ontwaken. Wakker worden moeten wij zelf. Je kunt dit liefkozend doen met liefde en oprechtheid of je schudt iemand wakker. Het is aan hen of zij willen ontwaken, daar kiezen zij zelf voor. Ik wil mijn eigen dobbelstenen gooien en wil niemand afgooien op mijn speelveld. Ik loop er langs als hij of zij dit wil. Ik wacht mijn beurt af, ik heb plezier in mijn spel. Ik lach en geniet, ik leer van mijn medespelers. Ik wil aan de finish komen op mijn eigen manier. Ik wil mijn pion laten gaan, zoals ik mijn dobbelstenen gooi, met liefde en oprechtheid. Ik speel mijn spel op mijn mooi bord en mijn weg. De één ontwaakt door liefkozen en de ander door ‘m wakker te schudden. Daar kiest de persoon zelf voor. Dat kunnen wij niet bepalen. En de een wil wakker worden door de wekker of wakker gemaakt worden door man of vrouw, moeder of vader, of iemand anders. Of je wordt wakker door het schudden van de aarde. En de één kiest om wakker te blijven en de ander om weer in slaap te vallen. Laat hem of haar lekker slapen en zelf kiezen om weer te ontwaken.

Ik zelf heb gekozen om wakker te blijven. Het is verhelderend, verkwikkend. Je ziet zoveel moois. Je leert zoveel en mijn spel wil ik ook leren. Ik weet, ik kom aan de finish met veel geduld. Ik heb al veel geleerd op deze school. Ik ben blijven zitten en ben ook weer over gegaan. Ik heb veel lessen over gedaan. Ik heb veel vriendjes en vriendinnetjes tegen gekomen en ook weer uit het oog verloren. Ik ben mijn eigen leraar en ik ben een ander zijn leraar. Ik heb vele leraren gehad die mij veel geleerd hebben en vond het geweldig op deze school. De school en spel van het leven, waar ik van kan genieten en waar ik ook verdriet, boosheid, jaloezie en haat in heb gekend. En die boosheid, haat en jaloezie zijn door het leren van mijn spel en mijn school, verlicht in liefde, passie, begrip, harmonie en houden van mezelf. Mezelf durven te zijn. Blij met te zijn wie ik ben in mijn spel en blij te zijn met mijn school op deze mooie aarde.

Mijn vragen zijn:
Wat voor een spel wil jij spelen?
Kies je eigen bord en je eigen tempo?
Wat heb je geleerd van je school of wil je nog leren?
Wil je over gaan of blijven zitten? De keuze is aan jou. Wil je ontwaken?
Wil je ook wakker blijven? Dat is ook jouw keuze. Wat is het toch mooi om die keuze zelf te maken.
Of vind jij het eng?
Heb je er hulp bij nodig?
Wil je geholpen worden bij het wakker worden?
Omdat het jou niet lukt om te ontwaken? Daar zijn heel veel keuzes in.

Volg jouw Hart door wie jij wakker gemaakt wilt worden.
Laat je niet leven. Leef zelf.
Kies je eigen school.
Kies je eigen spel wat jij wilt spelen.
Kies je eigen weg
Kies je eigen helpers
Laten we elkander in zijn of haar waarde laten.
Wij zijn allen uniek.
Wij zijn allen een leraar en leerling
Wij zijn allen pion in ons eigen spel.
Wij zijn allen die ontwaken of ooit ontwaken.
En ook wakker blijven.
Wij zijn allen zielen die op weg zijn naar het licht.
Het maakt niet uit wat voor spel of school je kiest.
Het is belangrijk dat je zelf die keuze maakt.
Laat je leiden door jouw hart
Wij zijn allen zielen die in de leer zijn. Wij komen er sneller als we hand in hand gaan, met opgeheven hoofd. In liefde, vredig, blijheid, oprechtheid, begrip, acceptatie, eigenwaarde, onvoorwaardelijke liefde, saamhorigheid, eigen liefde, energie, gezondheid, passie.
Laten wij allen wat we geleerd hebben doorgeven. Laten we deze aarde weer terug geven zoals wij hem gekregen hebben. Zodat wij hem weer mogen lenen en doorgeven aan de zielen die ons volgen. Zo laten wij een mooi geschenk achter als wij weer terug gaan naar huis. Er wordt zoveel van ons allen gehouden.

Wat doen we op aarde?

Wij zijn hier om te leren
Wij zijn hier om te groeien
Wij zijn hier om te geven
Wij zijn hier om te leren om te mogen ZIJN
Wij zijn hier om te ontwaken
Wij zijn hier om te delen
Wij zijn hier om elkander lief te hebben
Wij zijn hier om te leren van elkaar
Wij zijn hier om te leren vergeven
Wij zijn hier om te leren onvoorwaardelijk liefde te geven
Wij zijn hier om begrip te hebben voor elkaar
Wij zijn hier om ons zelf te mogen zijn
Wij zijn hier om verder te gaan in onze ontwikkeling
Wij zijn hier om te leren hoe uniek ieder mens op deze aarde is
Wij zijn hier om te leren dat alles met elkaar verbonden is (alles is een)
Kijk eens naar jezelf hoe uniek je bent. Er is er maar een zoals jij, er loopt geen tweede op deze aarde rond. Dat is toch uniek. Een ieder mens op deze aarde maakt zijn eigen keuze wat hij of zij willen leren. En als wij allen leren van deze lessen ziet de aarde er anders uit. Wij kunnen haar een ander uiterlijk geven. Wij zijn de medescheppers van deze aarde. Wij allen kunnen er voor zorgen dat er meer liefde op deze aarde komt, door te leren van deze lessen. Laten we in liefde zaaien en we oogsten een paradijs op aarde.