Hoeveel chakra’s zijn er?

By 15 februari 2022Blog
hoeveel chakra's zijn er
 

Rust

De vraag, hoeveel chakra’s zijn er, is eenduidig vast te stellen. Er zijn namelijk zeven hoofd chakra’s en een aantal kleine chakra’s, die ook wel neven chakra’s worden genoemd. Deze neven chakra’s zijn gevestigd op de knieën, voeten, handen, ogen schouders en op de belangrijkste organen. Daarnaast wil ik ook graag de aquaruis chakra’s aankaarten, deze gaan namelijk een grote rol spelen in de komende tijden en eeuwen. Van deze aquaruis chakra’s gaat met name het hart chakra een belangrijke en grote rol spelen. Dit is namelijk de chakra van onvoorwaardelijke liefde naar onszelf en de medemens. In de afgelopen periode zijn we als mensheid van het vissen naar het waterman tijdperk overgegaan. In het vissen tijdperk was het de bedoeling dat we ons als mens met de zeven hoofd chakra’s bezig hielden. Nu, in het waterman tijdperk, is het de bedoeling om ook bewust te worden van de 13 Aquarius chakra’s, die ook wel de kosmische chakra’s worden genoemd. In dit tijdperk ontwikkelen wij op termijn ons hogere bewustzijn en worden wij ons steeds meer bewust van de spirituele kracht in onszelf. Om deze ontwikkeling te bewerkstelligen volstaan de zeven auralagen en zeven chakra’s niet langer. Hogere auralagen en energiecentra zijn zich op dit moment in en om het menselijke lichaam aan het ontwikkelen. Deze hogere auralagen en nieuwe energiecentra zullen uiteindelijk nodig zijn voor een andere manier van leven. Een leven gericht op liefde voor en aanvaarding van op de eerste plaats onszelf en vervolgens onze medemens. In dit nieuwe tijdperk is het de bedoeling dat je een reis maakt diep in jezelf. Dat je gaat inzien hoe waardevol en uniek je bent én wat je kunt bijdragen in het behoud van onze planeet, waar wij samen voor moeten zorgen. Hoeveel chakra’s zijn er dus? Aangezien er nog zes auralagen en zes chakra’s bij zijn gekomen, staat het totaal nu op 13 chakra’s.

Wat zijn chakra’s ?

Chakra’s zijn de energiecentra in het lichaam, welke op specifieke plaatsen de organen, cellen en ons psychische welzijn verzorgen. De aura speelt hierbij een grote rol. Deze transporteert namelijk positieve energie en kleuren naar de chakra’s, zodat deze goed kunnen blijven functioneren. Samen zorgen zij er dus voor dat zowel lichaam als geest gezond blijven. Het is daarom ook zeer belangrijk dat de aura onbeschadigd blijft. Is dat namelijk wel het geval, of is deze poreus of vertoont het gaten, dan krijgen de chakra’s onvoldoende voeding en word je ziek. Dit gebeurt uiteraard niet van de één op de andere dag. Het kan namelijk jaren duren voordat een chakra zo ondervoed raakt, dat het lichaam erdoor wordt aangetast. Een chakra kun je vergelijken met een trechter die op zijn breedste punt een doorsnede heeft van 15 centimeter. Het breedste gedeelte van de trechter ligt in de eerste aura laag. Wil een chakra goed functioneren en het lichaam gezond houden, dan draait de chakra altijd met de wijzers van de klok mee. Een chakra dat niet goed functioneert heeft geen energie, is beschadigd, bevat de verkeerde kleuren, staat stil, of draait tegen de wijzers van de klok in. Het bewustzijn van de mens is gekoppeld aan de chakra’s. Elk mens opent gedurende zijn leven alle chakra’s, maar niet ieder mens kan iedere chakra ook daadwerkelijk open houden. Door ziekte, stress, verdriet, onwetendheid, karma en andere zaken sluiten de chakra’s zich automatisch. Magnetiseren kan in deze gevallen verlichting bieden.

De zeven chakra’s

In deze paragraaf ga ik wat dieper in op de zeven hoofd chakra’s, ook wel de aardse chakra’s genoemd. In ons lichaam bevinden zich zeven chakra’s, die onderling met elkaar verbonden zijn door middel van een grote verticale energiebaan. Deze energiebaan loopt dus door het centrum van het lichaam en dankzij deze baan vindt de uitwisseling van energie tussen de onderlinge chakra’s plaats. Het zorgt er dus in feite voor dat het gehele lichaam wordt voorzien van voldoende energie. De eerste chakra bestaat uit een trechter, waarvan de opening aan de onderzijde van het lichaam ligt. Het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde chakra bestaan ieder uit twee trechters die zich telkens aan de voor- en de achterzijde van het lichaam bevindt. De zevende chakra bestaat uit een trechter, waarvan de opening aan de bovenzijde van het lichaam bevindt. Bij iedere chakra hoort ook een specifieke kleur, deze kleuren zijn:

Via_Novalis-Reiki_Cursus_Chakras hoeveel chakra's zijn er

  • Rood voor de eerste chakra: dat is de stuit chakra;
  • Oranje voor de tweede chakra: dat is de sacrale chakra;
  • Geel voor de derde chakra: dat is de zonnevlecht;
  • Groen voor de vierde chakra: dat is het hartchakra;
  • Licht blauw voor de vijfde chakra: dat is de keelchakra;
  • Indigo voor de zesde chakra: dat is het derde oog chakra;
  • Wit of paars voor de zevende chakra: dat is de kruinchakra.

Verschillende visies op chakra’s

Er zijn verschillende visies op chakra’s, waar ik graag dieper op in ga. Theorieën over chakra’s komen voor in filosofische stelsels, die het menselijke lichaam en geest als een eenheid beschouwen. Deze worden in het Sanskriet ook wel Namarupa (bodymind) genoemd. De religieuze en filosofische begrippen en modellen van chakra’s als energiecentra stammen uit het oude India. In sommige oosterse filosofieën worden chakra’s beschouwd als gradaties van bewustzijn en uitingen van de ziel. In bepaalde mystieke stromingen zijn de chakra’s een model voor de interne en externe ervaringen in verband met fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van een persoon. In bepaalde oosterse tradities worden chakra’s beschouwd als de centrale plaatsen van levensenergie en vormen als zodanig grotere en kleinere knooppunten, waarin de energiekanalen of nadi’s samenkomen. De levensenergie stroomt het wezen binnen vanuit het hoogste chakra, dat ook wel als de poort naar het goddelijke of kosmische bewustzijn wordt beschouwd. Traditionele Chinese geneeswijzen gaan net als bij het chakramodel uit van een model van het menselijke lichaam als geheel van energiesystemen gebaseerd op Chi. Chi is daarom onder andere de basisfilosofie achter de acupunctuur geneeswijze. Alhoewel er dus verschillende visies en zienswijzen zijn omtrent chakra’s, verschillen deze niet bijzonder veel van elkaar. De een ziet en ervaart het enkel op een andere manier. Hierdoor is de ene visie of zienswijze ook niet beter of slechter dan de andere zienswijze, het is slechts een andere kijk op geheel. In beginsel heeft iedere visie en zienswijze namelijk met levensenergie te maken.